Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Tarieven

Wester Strafrechtadvocatuur verleent rechtsbijstand op zowel gesubsidieerde als op betalende basis. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand kan de advocaat namens u een aanvraag indienen bij de raad voor rechtsbijstand. Deze beoordeelt aan de hand van uw inkomen en vermogen of een zogenaamde toevoeging zal worden verstrekt. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en/of vermogen wordt aan u een eigen bijdrage opgelegd die u zelf vooraf aan Wester Strafrechtadvocatuur dient te betalen. Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand wordt u verwezen naar de website van de raad voor rechtsbijstand (www.rvr.org). In het geval u in voorlopige hechtenis wordt gesteld, komt u ongeacht uw inkomen en vermogen in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand zonder de noodzaak tot betaling van de eigen bijdrage. Echter, bij een onherroepelijke veroordeling zal de raad voor rechtsbijstand met terugwerkende kracht bezien of u terecht in aanmerking kwam voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook hier verwijs ik u naar de site van de raad voor rechtsbijstand.

Mocht u niet in aanmerking komen voor een toevoeging, dan dient u voor de werkzaamheden van de advocaat te betalen. Het honorarium bestaat uit een uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal gewerkte uren, kantoorkosten (6%) en BTW of een vaste prijs. In beide gevallen zal dit vooraf met u worden besproken. Een en ander zal schriftelijk worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Tussentijds en/of na afloop zult u een duidelijk gespecificeerde factuur ontvangen waaruit blijkt welke werkzaamheden en kosten aan u in rekening worden gebracht.

Voor nadere informatie schroomt u beslist niet om met Wester Strafrechtadvocatuur contact op te nemen.

error: Content is protected !!